MINH PHAT CERAMICS LTD

Products/Sectors: Thủ công và Trang trí gia đình
Address:Ấp Hòa Lân, xã Thuận Giao, huyện Thuận An, Bình Dương
Telephone:0650 3 747 308