Hãng vận chuyển

Nhà triển lãm nước ngoài có thể chủ động bố trí hãng vận chuyển để đưa hàng về Hội chợ theo địa chỉ:

Hội chợ Lifestyle Việt Nam
Gian hàng số:
Tên chủ gian hàng:

Địa chỉ: Trung Tâm Triển Lãm Hội Nghị Quốc Tế Việt Nam Sky Expo (SKY EXPO CENTER)
Công viên Phần mềm Quang Trung, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh
Phone: +84 283 997 4999

Ban tổ chức cũng đề xuất các đơn vị vận tải sau đây để các nhà triển lãm liên hệ và đàm phán dịch vụ vận chuyển

INTERLOG
Địa chỉ : Tầng 5 tòa nhà Cảng Sài Gòn 3 Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4, TP Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 3943 5899 ; +84 28 3943 5898
Email: ngoctb@interlogistics.com.vn
Website: www.interlogistics.com.vn

VINATRANS
Địa chỉ : 406 Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4, TP Hồ Chí Minh
Tel: 848-39.414.919 (Ext 103) | Fax: 848-39.415.345 (direct) | Mobile: 84-903 825 338
Email: chi-th@vinatrans.com.vn | logistics-tl@vinatrans.com.vn
Website: www.vinatrans.com