Xin vui lòng hoàn thành mẫu đăng ký trực tuyến dưới đây hoặc hoàn thành mẫu đăng ký kèm theo ở dạng PDF hoặc Word và gửi tới email của chúng tôi exhibitors@lifestyle-vietnam.com. Sơ đồ gian hàng được đính kèm theo tại đây để khách tiện đăng ký. Xin cảm ơn!