Thời gian diễn ra Sự kiện

Lifestyle Việt Nam 2024 chào đón bạn theo thời gian dưới đây

Thời gian: Từ ngày 18/10 – 21/10/ 2024

Ngày 18/10: Từ 10:00 – 18:00 giờ

Ngày 19/10: Từ 9:00 – 18:00 giờ

Ngày 20/10: Từ 9:00 – 18:00 giờ

Ngày 21/10: Từ 9:00 – 17:00 giờ

TIN TỨC MỚI NHẤT