Hàng vật dụng văn phòng và HoReCa

Thị trường HoReCa toàn cầu, bao gồm khách sạn, nhà hàng và dịch vụ ăn uống, ước tính đạt 350 tỷ USD vào năm 2027 trong khi thị trường văn phòng phẩm toàn cầu sẵn sàng mở rộng đáng kể, với dự báo cho thấy mức tăng lên 34,7 tỷ USD vào năm 2030. Hội chợ Lifestyle Vietnam 2024 mang lại sự lựa chọn rõ ràng cho người mua để có thể thuận tiện tìm nguồn cung cấp các sản phẩm văn phòng phẩm và HoReCa mới nhất trong khu vực nhằm nâng cao và tạo sự khác biệt cho hoạt động kinh doanh