HONG SHENG BAGS AND DESIGN LIMITED

Products/Sectors: Hàng trang sức và Phụ kiện cá nhân
Address:Koon Wo Industrial, building 63-75 Ta Chuen Ping street Kwai Chung