HOANG HAI TRADING JOINT STOCK COMPANY (HH JSC)

Products/Sectors: Dệt gia dụng, Thêu ren và Đan móc
Address:Ha Trung Street, Hang Bong Ward, Hoan Kiem Dist.
Telephone:(84) 888777125