BURATINO JOINT STOCK COMPANY

Products/Sectors: Handicrafts and Home Decoration, Table and Kitchenware, Toys
Address:Thôn Gò Sống, xã Tản Lĩnh, Ba Vì, Hà Nội. – ĐC3: B006 Hoa Cau, Phú Nhuận, TP.HCM.
Telephone:0913214086
電子メール:baobihopgo@gmail.com