Ý kiến Nhà trưng bày

Ông Nguyễn Huy Thông – Công ty Ngọc Động Hà Nam, đã có 3 lần tham gia Hội chợ LifeStyle Việt Nam.

“…This is a very successful fair…”


Bà Erni Margiono, Đại diện gian hàng của đoàn doanh nghiệp Indonesia tại Hội chợ LifeStyle Vietnam 2012

“…more and more buyers are coming to source from Vietnam…”