Ý kiến nhà nhập khẩu

Nhận xét của ông Paulo Souza – Nhà nhập khẩu Bồ Đào Nha đã 2 lần tham dự Hội chợ LifeStyle Việt Nam.