Thông tin khách sạn và Visa

Thủ tục xin Visa

Ban Tổ chức sẽ hỗ trợ khách nhập khẩu và Nhà trưng bày nước ngoài trong việc đăng ký Visa Việt Nam. Liên hệ với chúng tôi tại [email protected] để biết thông tin chi tiết.


Thông tin khách sạn và ưu đãi

Khách tham dự LifeStyle Vietnam được ưu đãi giá phòng và các dịch vụ hỗ trợ trong hệ thống nhiều khách sạn phối hợp với Ban Tổ chức. 

Liên hệ Ban Tổ chức