Hàng đồ chơi

Các sản phẩm đồ chơi gỗ và thú nhồi bông (đồ chơi mềm) của Việt Nam thường mang phong cách giản dị, và là yếu tố kích thích trí tưởng tượng và sáng tạo của trẻ em đồng thời cũng tạo nên nét trang trí tinh tế trong gia đình. LifeStyle Vietnam sẽ giới thiệu các bộ sưu tập của các sản phảm đồ chơi đa đạng từ các công ty có uy tín của Việt Nam đáp ứng được các xu hướng mới nhất của thị trường quốc tế.
Xem thêm thông tin trong danh mục nhà trưng bày

Nhà trưng bày