Miễn phí tham quan nhà máy

Tham quan nhà máy 

Trong thời gian diễn ra hội chợ, Ban Tổ chức sẽ bố trí các chuyến tham quan nhà máy miễn phí dành cho khách nhập khẩu quốc tế có đăng ký trước.

>> xem video


Kết nối với doanh nghiệp

Ban Tổ chức sẵn sàng kết nối khách nhập khẩu với doanh nghiệp phù hợp khi có yêu cầu. Chúng tôi cũng có thể sắp xếp phòng làm việc ngay tại hội chợ trong thời gian từ 9h đến 17h30 hàng ngày (riêng ngày 21/4 từ 9h đến 11h30) 

Ưu điểm:

  • Gặp gỡ trực tiếp đối tác tiềm năng
  • Tiết kiệm thời gian
  • Nắm bắt khả năng và nhu cầu của đôi bên
  • Đánh giá năng lực nhà cung cấp trước khi đặt hàng
Yêu cầu kết nối