Hợp chuẩn để phát triển

Trong những năm gần đây, các nhà nhập khẩu quốc tế ngày càng quan tâm đến các mặt hàng thủ công mỹ nghệ của Việt Nam, tuy nhiên có tới 67,4% các nhà nhập khẩu yêu cầu nhà cung cấp Việt Nam cần có hợp chuẩn, đặc biệt là hợp chuẩn về chất lượng (31,9%), hợp chuẩn về xã hội (24,6%) và hợp chuẩn về môi trường (22,3%). Ngoài ra, các hợp chuẩn khác như an ninh, an toàn cháy nổ … cũng là mối quan tâm lớn của các khách hàng.

Trước tình hình đó, các doanh nghiệp thủ công mỹ nghệ của Việt nam đã triển khai áp dụng các hợp chuẩn đang được khách hàng nhập khẩu hiện đang áp dụng phổ biến trên toàn thế giới như BSCI, ISO, REACH, SA8000 …, đồng thời cũng triển khai các hợp chuẩn khác như hợp chuẩn Khuyến khích Thương mại Đạo đức (ETI), hợp chuẩn năng lực nhà máy và năng lực kiểm toán (FCCA) đang được yêu cầu bởi các khách hàng Mỹ như Walmart…

Với sự nỗ lực không ngừng, đến nay đã có 73% doanh nghiệp hiểu về các quy định và áp dụng các quy định hợp chuẩn, đây là điều kiện rất thuận lợi để các doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận với các thị trường quốc tế, đồng thời là cơ hội để các khách hàng quốc tế tìm kiếm các nguồn hàng hợp chuẩn ở Việt Nam.

SHARE