Hội thảo

Chương trình hội thảo sẽ được cập nhật vào tháng tư

Tất cả các hội thảo sẽ được tổ chức tại Seminar Center, tầng 2 của Trung tâm Triển Lãm. Hội thảo chỉ dành cho các nhà Trưng Bày và khách mời. Nếu bạn quan tâm tới các buổi hội thảo này, xin liên lạc với Ban Tổ Chức.