Hãng vận chuyển

Thông tin hãng vận chuyển uy tín:


  • VINATRANS – Công ty Giao Nhận Kho Vận Ngoại Thương        

Địa chỉ: 406 Nguyễn Tất Thành ,Phường 18,Quận 4,TP.Hồ Chí Minh
Trưởng phòng: Ông Trần Hữu Chi
Tel: 848-39.414.919 (Ext 103) | Fax: 848-39.415.345 (Direct) | Mobile: 84-903 825 338
Email: [email protected] | [email protected]
Website: www.vinatrans.com