Điểm mới tại hội chợ

whatnew
whatnew1
whatnew2
whatnew3
  • Lifestyle Vietnam sẽ tập trung vào chủ đề chính là Thiết kế mới và Bền vững với các khu trung bày đặc biệt ở đẳng cấp quốc tế được thực hiện bởi các chuyên gia thiết kế từ Việt Nam, Thụy Điển, Hà Lan, Đức,…
  • Lifestyle Vietnam kỳ vọng thu hút khoảng 2.000 nhà nhập khẩu từ các quốc gia và vùng lãnh thổ đến giao dịch tại Hội chợ.
  • Với tham gia của 500 nhà trưng bày từ Việt Nam và nhiều nước trong khu vực cùng chủng loại sản phâm phong phú và độc đáo
  • Khu trưng bày các sản phẩm độc đáo của 53 Dân tộc Việt Nam
  • Vietcraft sẽ giới thiệu Thương hiệu quốc gia ngành Thủ công mỹ nghệ Việt Nam – Vietcraft Excellence
  • Khu trưng bày quy mô lớn các sản phẩm đồ gỗ nội thất
  • Ban tổ chức tiếp tục nhiều chương trình hỗ trợ Nhà nhập khẩu
  • Nhiều nhóm sản phẩm mới cũng sẽ được trưng bày tại hội chợ