Ban Tổ chức

Hiệp hội Xuất khẩu hàng Thủ công mỹ nghệ Việt Nam (VIETCRAFT)

Hiệp hội Xuất khẩu hàng Thủ công Mỹ nghệ Việt Nam (VIETCRAFT) là Đơn vị tổ chức Hội chợ LifeStyleVietnam và là cơ quan đại diện cho các nhà sản xuất, xuất khẩu các mặt hàng thủ công mỹ nghệ, trang trí gia đình, quà tặng, đồ nội ngoại thất và gia dụng của ViệtNam. VIETCRAFT có nhiệm vụ cung cấp các dịch vụ để hỗ trợ các công ty thành viên và cũng là cầu nối giữa các nhà nhập khẩu trên thế giới với các công ty trong ngành tại ViệtNam.

Bên cạnh 28 nhân sự Việt Nam làm việc tại văn phòng Hà Nội, VIETCRAFT còn thường xuyên có các chuyên gia tư vấn nước ngoài đến từ Nhật Bản, Thuỵ Sỹ, Pháp, Đan Mạch, và Philipines hỗ trợ VIETCRAFT và các công ty thành viên trong các lĩnh vực thiết kế và marketing.

Tầm nhìn

Trở thành tổ chức hàng đầu vì sự phát triển bền vững của ngành thủ công mỹ nghệ, trang trí gia đình, quà tặng và gia dụng ViệtNam.

Sứ mệnh

Nâng cao năng lực cạnh tranh và hiệu quả kinh doanh bằng việc mở rộng các cơ hội xuất khẩu, cung cấp các dịch vụ cần thiết để góp phần thành công cho các doanh nghiệp và tăng cường kết nối giữa các doanh nghiệp.

Giá trị

Chúng tôi luôn tận tâm trong các hoạt động của mình để đạt được những kết quả cao nhất. Chúng tôi cũng luôn cởi mở và tạo ra sự công bằng vì lợi ích của doanh nghiệp và cộng đồng.